Категория MINI

GRAND-PRIX  MINI MISS COMMUNITY — Золотова Виктория
MINI MISS COMMUNITY — Вятчина Анастасия
MINI MISS COMMUNITY 1-st vice — Титова София
MINI MISS COMMUNITY 2 –nd vice — Надолинская Софья