Категория MISS

GRAND-PRIX MISS COMMUNITY — Ли Вера
MISS COMMUNITY — Пилипчук Влада (категория 18-23)
MISS COMMUNITY — Морозова Екатерина (категория 23-26)